Over de cursus

Opzet
Op het fundament (het eerste deel van de cursus) staan de pijlers die het ‘huwelijkshuis’ zijn verdere stevigheid biedt. De ‘pijlers’ vormen het tweede deel van deze cursus. De pijlers zijn de Bijbelse principes ten aanzien van de man-vrouw verhouding en hun rolverdeling, de onderwerping aan God en aan elkaar, en de geestelijke, lichamelijke en emotionele eenheid.

Deze cursus kan heel goed dienen om je samen met je partner voor te bereiden op het huwelijk. Het kan ook gebruikt worden in een huwelijk dat al meerdere jaren bestaat. Regelmatig onderzoek of de pijlers en het fundament nog herstelwerk behoeven is een goede zaak.

Samen de cursus doen
Wij willen je aanmoedigen om deze cursus niet alleen te doen, maar samen met je partner. Dit zal je helpen om elkaar beter te begrijpen en ga je ontdekken hoe jullie over bepaalde dingen denken. Juist het komen tot een open gesprek met elkaar over de zaken die het huwelijk aan gaan, is één van de belangrijkste doelstellingen van deze cursus.

Mentor
Deze online cursus biedt ook de mogelijkheid om iemand anders bij deze cursus te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld een ‘ouder echtpaar’ zijn met veel huwelijkservaring. Of iemand uit de kerk die de begeleiding van jonge stellen op zich genomen heeft die zich op het huwelijk voorbereiden. Deze mensen vervullen dan de rol van ‘mentor’. Met de mentor bespreek je de vragen en antwoorden in deze cursus door. Wanneer jij een cursus account aanmaakt, kun je gelijk het mailadres invoeren van de mentor die je hebt gekozen. Elke keer als jij een hoofdstuk afrond met de bijbehorende vragen, zal de mentor automatisch een mail krijgen met in de bijlage de vragen en antwoorden die jij hebt gegeven. Deze kun je dan op een later moment samen bespreken.

Als je geen gebruik maakt van een mentor, zou je in plaats van het mailadres van de mentor, het mailadres van je partner kunnen invullen. Die krijgt dan jouw antwoorden per mail toegezonden als jij een hoofdstuk afrond. Als je partner vervolgens ook een eigen account heeft, kan die precies het zelfde doen en jouw mail adres invullen op de plek van de mentor. Dan krijg jij automatisch de vragen en antwoorden van je partner per mail toegezonden.

Privacy
Wij hechten er waarde aan dat jouw gegevens niet gedeeld worden met mensen waar jij zelf geen toestemming voor hebt gegeven. We hebben deze website dan ook zo gemaakt dat je zonder enige tussenkomst van anderen meteen aan de slag kunt gaan.

Voor deze cursus worden je gegevens wel opgeslagen. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar voor anderen. Aan opslag van data zijn wel risico’s verbonden.

Jouw account met bijbehorende data zal dan ook verwijderd worden als je langer dan 12 maanden niet ingelogd geweest bent.

Wij adviseren om geen persoonsgegevens met naam en toenaam op te schrijven. Gebruik het liefst willekeurige namen en tijdelijke emailadressen zodat eventuele herleidbaarheid naar personen voorkomen wordt.

Wij werken met een ‘secure’ internet verbinding (https). Dat betekent dat alle data dus versleuteld wordt wanneer deze verzonden wordt.

Het beheer van de website is niet uitbesteed aan een bedrijf of derden. Het beheer van de website ligt bij H IJkema, die de cursus heeft ontwikkeld. Niemand anders heeft toegang tot de ingevoerde gegevens op deze website. Er zal uitsluitend door de website beheerder ingelogd worden op de website om redenen van onderhoud, technische verbeteringen en periodieke updates.

Gegevens van deelnemers zullen nimmer gepubliceerd, overgedragen, doorgestuurd of doorverkocht worden aan derden.

Hoewel wij de beveiligingsmaatregelen van deze website zo goed mogelijk proberen in te richten, kunnen wij niet 100% garanderen dat deze website kwaadwilligen buiten de duur weet te houden. Als je een account aanmaakt ga je akkoord met dit mogelijke risico en beloof je ons niet aansprakelijk te stellen indien deze website gehacked zou worden door computer criminelen.