Fundament van het huwelijk

Fundament van het huwelijk
Wie kunnen inschrijven: Iedereen
Cursustaal: Nederlands
Prijs: GRATIS

Als je het huwelijk voorstelt als een huis, dan zorgt het fundament voor een sterke Bijbelse basis om de stormen van het huwelijksleven te kunnen doorstaan. Als je overweegt om te gaan trouwen en je wilt de Bijbelse principes voor het huwelijk serieus nemen, dan leg je met deze cursus een gezonde basis. Deze cursus kan heel goed als leidraad dienen voor een gesprek tussen jou / jullie en de leiding van de gemeente waar je het huwelijk zou willen laten inzegenen.